Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân quy định về việc bảo mật và sử dụng thông tin cá nhân của tất cả các thành viên trên Tỏi đen KIKO. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng, thành viên khi tới với chúng tôi

 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

 

Thông tin của khách hàng, thành viên khi cung cấp tới chúng tôi sẽ phục vụ những mục đích sau:

 

 • Cập nhập thông tin sản phẩm mới, các chương trình khuyến mại và các thay đổi của cửa hàng tới khách hàng liên tục và kịp thời
 • Tư vấn cho khách hàng về những sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
 • Dùng làm dữ liệu để khôi phục tài khoản khi khách hàng bị mất thẻ hoặc quên tài khoản
 • Thông tin Tỏi đen KIKO yêu cầu thu nhập từ khách hàng gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ khách hàng. Thông tin được Tỏi đen KIKO bảo mật và sẽ liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website hay tại trực tiếp cửa hàng. Khách hàng sẽ được chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khi tham gia cùng Tỏi đen KIKO
 • Tỏi đen KIKO sẽ tự động lưu thông tin nào bạn nhập trên website. Với những thông tin này chúng tôi sẽ lưu trữ dùng với mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý thích hợp cho từng khách hàng khi mua sắm

 

 

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 

Tỏi đen KIKO sử dụng thông tin Thành Viên cung cấp trong phạm vi:

 

 

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành Viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành Viên và Tỏi đen KIKO
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành Viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành Viên.
 • Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Tỏi đen KIKO

 

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 

Dữ liệu cá nhân của Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tỏi đen KIKO

 

4. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 

Thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được Tỏi đen KIKO cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhâ. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi xin cam kết:

 

 

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành Viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành Viên.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành Viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Tỏi đen KIKO
 • Ban quản lý Tỏi đen KIKO yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Tỏi đen KIKO không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.